ليست كتاب هاي عباس جويني
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آزمون استخدامی متالورژی و مهندسی مواد
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: عباس جوینی - نویسنده: جوینی قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی محیط زیست
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی مکانیک
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی نفت
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰  ریال