ليست كتاب در زمينه كنكور كارشناسي هنر
تعداد يافت شده (۱۸)
صفحه ۱ از ۲
پایه و اصول صفحه آرایی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
درک عمومی هنر جلد 1
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
درک عمومی هنر جلد 2
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
درک عمومی هنر جلد جلد 3
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
عکاسی 1 و 2
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰  ریال
علوم الیاف
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: مریم خسروی قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰  ریال
کاردانی به کارشناسی طراحی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۰۰۰  ریال
کاردانی به کارشناسی هندسة نقوش (نقاشی/فرش دستباف/قلم زنی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی آشنایی با مکاتب نقاشی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی اصول گرافیک
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی مبانی هنرهای تجسمی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۲۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی مکاتب هنری ایران و جهان
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۷۰۰۰  ریال