استخدامي دبيري علوم زيستي و بهداشتي( عمومي و تخصصي)
قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۱۰ درصد
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ريال

استخدامی دبیری علوم زیستی و بهداشتی( عمومی و تخصصی)

پدیدآوران:

فریبا عباس

ساینا امیری

مریم موسایی

علی نودهی


ناشر:
آزاداندیشان

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۴۸۰

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات کتاب:
آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي
استخدامي دبيري علوم زيستي و بهداشتي( عمومي و تخصصي)
آمون استخدامي آموزش و پرورش
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط