استخدامي دبيري روانشناسي و علوم تربيتي( عمومي و تخصصي)
قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۱۰ درصد
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ريال

استخدامی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی( عمومی و تخصصی)

پدیدآوران:

نیلوفر فرج

کیان ملک


ناشر:
آزاداندیشان

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۴۵۰

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات کتاب:
آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي
آمزون استخدامي آموزش و پرورش
استخدامي دبيري روانشناسي و علوم تربيتي( عمومي و تخصصي)
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط