استخدامي دبيري زبان و ادبيات فارسي( عمومي و تخصصي)
قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۱۰ درصد
قیمت: ۸۵۰۰۰۰ريال

استخدامی دبیری زبان و ادبیات فارسی( عمومی و تخصصی)

پدیدآوران:

علی پاینده

رفعت


ناشر:
آزاداندیشان

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۵۰۰

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات کتاب:
استخدامي دبيري زبان و ادبيات فارسي( عمومي و تخصصي)
آزمون استخدامي اموزش و پرورش
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط