آزمون استخدامي مهندسي كشاورزي
قیمت سایت:۷۰۲۰۰۰ ريال
تخفیف: ۱۰ درصد
قیمت: ۷۸۰۰۰۰ريال

آزمون استخدامی مهندسی کشاورزی

پدیدآوران:

قاسم شله

خالد محمدی


ناشر:
آزاداندیشان

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات کتاب:
آزمون
استخدامي
مهندسي
كشاورزي
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط