ليست كتاب هاي خليل مشتاق
تعداد يافت شده (۲۶)
صفحه ۱ از ۲
20 سال کنکور ارشد هنر تولید سیما
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی شرکتهای تابعه وزارت نفت شیمی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۱۰۰۰  ریال
اصول گرافیک ج2
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰  ریال
پایه و اصول صفحه آرایی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
خواص مواد
ناشر:آزاد اندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۱۰۰۰  ریال
درک عمومی هنر جلد 1
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
درک عمومی هنر جلد 2
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
درک عمومی هنر جلد جلد 3
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
عکاسی 1 و 2
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰  ریال
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ج1
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰  ریال
کاردانی به کارشناسی طراحی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۰۰۰  ریال
کاردانی به کارشناسی هندسة نقوش (نقاشی/فرش دستباف/قلم زنی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰  ریال