ليست كتاب هاي محمد جوربنيان
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
3300 سؤال و نکته آزمونهای استخدامی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: حسین - نویسنده: رضا صدیقی قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
7گام تا استخدام کتاب جامع آزمونهای استخدامی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: محمد جوربنیان قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی بهداشت محیط
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: محمد جوربنیان قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی صنایع چوب و کاغذ
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: محمد جوربنیان قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: محمد جوربنیان قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: محمد جوربنیان - نویسنده: زهره رهنمای قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی گمرک
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: محمد جوربنیان - نویسنده: ترابی فارسانی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰  ریال
آزمون استخدامی مهندسی برق
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: سهراب مشتاق - نویسنده: رضا صدیقی قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰  ریال
اصول مصاحبه های استخدامی حضوری و گزینش
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: محمد جوربنیان قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۰۰۰  ریال