ليست كتاب با موضوع كنكور كارداني به كارشناسي
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
کنکور کاردانی به کارشناسی آشنایی با مکاتب نقاشی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی اصول گرافیک
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی مبانی هنرهای تجسمی
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۲۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی مکاتب هنری ایران و جهان
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۷۰۰۰  ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی هنر گرافیک
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: خلیل مشتاق قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰  ریال