ليست كتاب با موضوع آمزون استخدامي آموزش و پرورش
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
استخدامی دبیری تاریخ( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: سمیه قیمت:۹۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۷۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری تربیت بدنی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: سید مهدی قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: نیلوفر فرج - نویسنده: کیان ملک قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری صنایع چوب( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: رضا صدیقی - نویسنده: سید مهدی قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۵۰۰۰  ریال
استخدامی دبیری متالورژی( عمومی و تخصصی)
ناشر:آزاداندیشان - نویسنده: گروه مولفان قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۵۰۰۰  ریال